Ons pedagogisch beleid

PedagogiekHet is de taak van ouders/verzorgers, DPL en de maatschappij om kleine kinderen zich tot kleuters  te laten ontwikkelen die (tot op bepaalde hoogte) zelfstandig activiteiten kunnen verrichten, problemen kunnen oplossen en de uitvoering van kleine taakjes kunnen plannen. Wij zijn van mening dat een dergelijke aanpak het kind het beste helpt om het eigen karakter en de eigen talenten te ontwikkelen. Kinderen die zich optimaal kunnen ontwikkelen hebben doorgaans een positiever beeld van de wereld en een evenwichtiger kijk op het leven. Een ander speerpunt van onze opvoedingsvisie is het bijbrengen van respect voor andere mensen, dieren en het milieu.

 

Uniek

Het kind wordt door ons benaderd als een uniek individu met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Verschillen tussen de kinderen worden gezien als verrijking van de groep. DPL biedt het kind een stimulerende omgeving, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en avontuur en uitdaging aan de andere kant. Ook hierbij wordt vanuit een stimulerende, positieve houding, gekeken naar de behoeften van elk kind apart. DPL biedt de kinderen activiteiten aan die aansluiten bij hun leefwereld, waardoor de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Binnen de groep gelden regels betreffende regelmaat en ritme. Deze zijn bedoeld om de veiligheid te garanderen en de ruimte te scheppen voor elk kind om zich te ontplooien. De leidsters laten het kind aan deze regels wennen.

 

Zindelijkheidstraining.

Voor zindelijkheid staat geen leeftijd. Ieder kind geeft zelf aan wanneer hij of zij daar aan toe is. Zodra de ouders denken dat hun kind daar aan toe is, kunnen zij dit kenbaar maken bij de leidsters. De leidsters ondersteunen de ouders wanneer zij beginnen met de zindelijkheidstraining. Dit betekent dat zij een kind iets vaker op het toilet zullen zetten. Ook worden de eventuele luiers gecontroleerd na het slapen, zodat de ouders ook daar de vooruitgang van meekrijgen. Van de ouders vragen wij in die periode wel om extra kleding mee te nemen, zoals sokken, ondergoed, een broek en eventueel schoenen. Want een ongelukje kan altijd gebeuren, ook wanneer kinderen al zindelijk zijn. Let wel, de leidsters beginnen niet uit zichzelf aan de zindelijkheidstraining, deze aanzet komt vanuit de opvoeders thuis.

 

Observaties

Observeren is een belangrijk instrument in onze werkwijze. Door het kind goed te observeren, leer je het goed kennen en kun je inspelen op zijn of haar behoeftes. Daarom vinden wij het belangrijk om onze observaties vast te leggen. Deze observaties leggen wij vast in een documap, waarin de leidsters interessante stappen in ontwikkeling van het kind beschrijven. Dit ondersteunen zij met foto’s. Ook de uitspraken van de kinderen zelf krijgen een plaatsje in deze map. Met de bijdragen van ouders/verzorgers en/of familie krijg je een goed overzicht van de eerste vier levensjaren van het kind. U ziet: het aanleggen van een dergelijke map dient heel veel doelen.