Klacht melden

In eerste instantie is (een goede) communicatie tussen ouders en DPL de beste manier om klachten te voorkomen of een goede afhandeling daarvan te waarborgen. Indien naar uw wens de uitkomst toch niet voldoende is, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gescillencommissie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Tel: 070 3105310. U kunt bij de directie een klachtenformulier opvragen.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier veelgestelde vragen van andere ouders.

Tarieven

Klikt u hier voor onze tarieven.

Klacht melden

Heeft u een klacht ? klikt u hier voor de klachten procedure.