Ouders

OudersOuders en kinderopvang zijn in de eerste plaats partners in de opvoeding van het kind. In iedere verzorgings- en/of opvoedsituatie van een kind is de samenwerking met ouders/verzorgers heel erg belangrijk. Het voornaamste doel is wederzijds begrip voor en vertrouwen in elkaar. Afstemming tussen ouders en leidsters is daarom noodzakelijk. 

 

 

Soorten opvang KDV

Op Da's Pas Leven kennen we verschillende soorten op vang:

 

 

Reguliere opvang: Opvang gedurende een halve of een hele dag van 7.00 tot 18.00 uur.

Verlengde opvang: Wilt u uw kind voor 7.00 uur brengen of na 18.00 uur ophalen? met verlengde opvang kunt u vanaf 6.30 uur en tot 18.30 uur bij ons terecht. verlengde opvang kunt u per half uur afspreken.

Flexibele opvang: Een vast aantal uren (min. 15) afnemen per week wordt mogelijk gemaakt met de flexibele opvang. 2 weken van te voren geeft u aan op welke dag(deel) u opvang nodig heeft.

Incidentele opvang: Het kan een keer gebeuren dat u behoefte heeft aan extra uren opvang. u kunt in dit geval dan uren per dagdeel inkopen. Het is alleen mogelijk als er op de gewenste tijd/dag plaats is in de groep en er geen extra personeel voor ingezet hoeft te worden.

Vakantie opvang: tijdens schoolvakanties bieden we de mogelijkheid om extra dagen/uren vakantie opvang af te nemen. 

 

Soorten opvang BSO

 

Voorschoolse opvang (VSO): Vanaf 7.00 uur tot aanvang school.

Naschoolse opvang (NSO): Na schooltijd tot 18:00 uur

Vakantie opvang: Tijdens de schoolvakanties bieden wij de mogelijkheid om dagen/uren af te nemen.

Geen reguliere opvang en toch een keer opvang nodig?

U bent geen klant maar heeft toch een keer opvang nodig? neem dan contact op met de administratie 0180-396392. wij informeren u graag.

 

Veelgestelde vragen

Bekijk hier veelgestelde vragen van andere ouders.

Tarieven

Klikt u hier voor onze tarieven.

Klacht melden

Heeft u een klacht ? klikt u hier voor de klachten procedure.